Sysselsättningsfas

Vi har ett avtal med arbetsförmedlingen med syfte att anordna aktiviteter för personer som befinner sig i sysselsättningsfasen.

 

Vårt förhållningssätt skapar delaktighet, skräddarsydda aktiviteter och ett anpassat stöd.

 

Vi driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi erbjuder också sysselsättning med rehabiliterande insatser. Vårt lösningsfokuserade arbetssätt utmärks av lyssnande, lyhördhet och samförstånd. Handledarna arbetar dialogbaserat utifrån förståelseperspektiv dvs utgår från individens situation. Vårt avtalade arbetsområde är Västerås.

SAMTEAM