Om oss

Samteam är ett arbetsintegrerande socialt företag med sociala värden.

Företaget bildades 2008 och vi arbetar med olika insatser för människa och samhälle.

Vi är fem personer som arbetar i företaget för att kunna erbjuda kreativa, strategiska, utvecklande och resultatbärande insatser för såväl enskilda personer som för samhället.

Vår målsättning är att människan ska utvecklas och förstärka sin självkänsla för en framtid på den öppna arbetsmarknaden.

 

I en utomstående utvärdering har vi fått följande omdöme:

 

”Den övergripande bedömningen utifrån de i utvärderingen insamlade uppgifterna är att utfallet i projektet i flera avseenden är anmärkningsvärt positivt i relation till deltagarnas förutsättningar och utgångsläge. Metoden som projektledarna arbetar efter bedöms ha verksamma inslag som framförallt radikalt förändrat majoriteten av deltagarnas syn på sig själva och den egna framtidstron.”

SAMTEAM