Projektledning

Vi erbjuder:

 

*kartläggningar och förstudier/mobilisering av olika uppdrag

*genomförande och ledning av projekt och andra uppdrag

*ansvarande för tydliga process- och resultatinriktade uppdrag

 

*sysselsättning med arbetsmarknadsinriktad verksamhet med bl a. Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare.

 

*samverkan med olika aktörer i samhället såsom Coompanion, studieförbund i olika folkbildningsinsatser etc.

SAMTEAM