Snickeri

Snickeri

 

Handledare: Anders

 

I snickeriet finns det stora och många möjligheter till olika slags byggnadsarbeten. Det finns flera maskiner, som till exempel borr, slip– och sågmaskin med tillhörande skyddsutrustning och diverse material, tillbehör, verktyg och färg.

 

SAMTEAM