Integration och jämställdhet

Integrationen och jämställdheten hör till samhällets viktigaste frågor. I ett integrerat och jämställt samhälle kommer alla människors resurser till användning.

 

Våra erfarenheter visar att människor har en vilja och en förmåga att vara delaktiga i både den egna och samhällets utveckling.

 

Vi arbetar mycket med medvetandegörande och att komma till handling. För att kunna erbjuda trygga och effektiva insatser arbetar vi integrerat med integrations- och jämställdhets perspektiv.

SAMTEAM